Уреди за откриване на течове

 

апаратура за откриване на течове Професионална апаратура заоткриване на течове FLIR. Уредите за откриване на течове са няколко, като основно се използват термокамера, специални влагомери за строителни материали, ултразвук, радиограф, ендоскопски камери за трудно достъпни и визуално неконтакти места, както и много други съпъствещи инструменти и уреди.

Инфрачервената камера е най-известният уред от цялата гама апаратура за откриване на течове. Термокамерата всъщност е апарат работещ на основата на улавянето и визуализирането на инфрачервените лъчи с дължина на вълната от 4-14 микрометра.

Термокамерата не е проектирана и създадена с единствена задача откриване на течове. Термокамерите имат много приложения в съвсем различни сфери и основното е безразрушителен контрол на обекти.

Апаратура за откриване на течове 

С термокамерата може да се използва и за откриване на течове (скрит теч) от ВиК, скрит теч от тръби, скрити течове от сифони и канали, течове от покриви и тераси и други видове скрити течове, зад стена, в стена и без директен визуален достъп. Обследване с инфрачервена камера се нарича инфрачервената термография или термографски анализ наскрит теч.

Термография на скрит теч се извършва като се спазят редица условия и правила за правилна експлоатация и настройка на термографската камера. При откриване на скрити течове с термокамера, след настройка на апаратурата за откриване на течове е необходимо да се замерат температурните разлики между наблюдаваният обект (тръба, сифон или канал) и околната температура. Желателно е тази температурна разлика да е не по малко от +/- 10 градуса по Целзий. При условие, че температурната разлика е по-малка се налага подгряване или охлаждане на обекта за да се постигне минималната температурна разлика в температурите.

 

Както казахме, термокамерите не са единствената апаратура за откриване на течове, но са най-предпочитаната такав. Термографските прибори засичат инфрачервената радиация от електромагнитния спектър (с приблизителна дължина на вълната между 0,9 и 14 µm) на тази дължина на вълната работят термографските камери. Колкото по-висока е температурата на сканирания обект, толкова по-голяма е радиацията, която той излъчва. Инфрачервените камери намират изключително широко приложение и в много други сфери, освен откриването на скрити течове от ВиК. 

Известни марки инфрачервени камери са : LOT-QuantumDesign GmbH, MICRO-EPSILON Messtechnik GmbH & Co. KG, Optris GmbH и FLIR, като последната марка е най-разпространена и масово използвана, пораади по-достъпните модели и цени. В българският потребител обаче се е насадило мнението, че марката е най-добра. Както описахме по-горе всички марки камери работят на една чистота с многа минимални и незначителни отклонения. В България има представителства на две основни марки в термографията и е нормално всички уреди да са от тези марки. 


Ултразвукови преобразуватели

Ултразвуковите устройства са друг вид апаратура за откриване на течове, те са съставени от две основни части. Едната част излъчва ултразвукови вълни, а другата ги улавя и преобразува в звук достъпен за човешкото ухо, като по модерните уреди имат и визуализация на звука в диаграмап със стойности. С ултразвук може да се улови сравнително слаб теч но само от водопровод. За теч от канализация или сифони не се използват, понеже процента на успевяемост е много нисък. Метода обаче е почти 100% точен при откриване на теч под налягане, дори и под земя. Използват се за откриване основно на течове под налягане и на по-дъги трасета от нормалното. Метода не намира голяма популярност в България, като една от причините е липсата на обучен персонал.

Влагомери за откриване на теч

Влагомерите са устройства за откриване на влага. Уредите мерят влагата в дадена материя, в зависимост от предназначението на уреда. За откриване на течове се използват влагомери с проникващи вълни на дълбочина до около 4-5 см от повърхността. Влагомерите замерват влагата в материала до определена дълбочина и така насочват обследващият, къде е най-концентрирана и къде с най-ниски стойности. Влагомерите са изключително полезни съветници и помощници на термокамерата, при откриване на скрити течове. Влагомера сам по себе си не е уред за откриване на течове. Влагомерите спадат към съпътстващата и помощната апаратура за откриване на течове, като ориентират обследващия за процента на влажност.

Земни микрофони

Земните микрофони улавят звуци издавани под земята, увеличават ги преобразуват, като така ние ги чуваме ясно. Със земен микрофон може да се улови теч от водопровод под високо налягане поради характерният шум на водата, както и теч от канализация. Изисква се много опит и добри усилватели. Точността на метода е относителен и зависи от околните заебикалящи елементи.

Видеокамери за канали

Видеокамерите за канали са най-обикновени видеоглави с дълъг кабел и бронирано метално въже със спирала. Видео главата на камерата, може да бъде носена и от робот с дистанциеонно управление или друг вид жично управление. Кабелът захранва диодите и камерата, като прави и обратната връзка със записващото устройство. Ако камерата е носена от робот, то захранването е с батерии. При видеокамери с кабел, металното въже служи за издърпване на камерата обратно, а спиралата за управление на главата.
Намират широко приложение за канали над ф32 до ф 750 мм.и в много рядки случай за канали с по-малки диаметри.

Използването на видеокамери за откриване на течове почти не намира приложение в практиката.

Видеороботи

Видеороботите намират приложение единствено и само за диагностика на канали и шахти на големи дълбочини и големи разстояния. Роботите са съобразени с диаметъра на тръбите и каналите, както и на условията в които работят. Управляват се посредством тънък кабел и жило за обратно изтегляне или изцяло с радиоуправление.
Те носят камера с висока резолюция и записват всичко. След огледа на записите се виждат евентуални пропуски и дефекти в трълбите и каналите. Изключително полезни при обследване за течове в тръби и канали.

Ондоскопски камери

Ондоскопската камера представлява уред за откриване на течове за места без пряка видимост. Ондоскопа е съставен от видеоглава с малки размери, чупещо се бронирано рамо и LCD дисплей за визуализиране на образа. Камерите намират приложение там, където не може да се види с невъоръжено око, зад ъгли през тесни пролуки, над бордове и под прагове, от невидимата страна на тръби или плоскости. Изображението може да се предава през няколко метра и да се записва, което позволява повторното им анализиране.

Инфрачервени лазерни термометри

 Те се използват за точно замерване на температури както на повърхността. Известни са като безконтактни термометри. Спомагателна и задължителна апаратура при откриване на теч.

Газанализатори

Това са сложни и скъпи системи и обикновено намират приложение единствено и само в промишлеността.

Разгледахме всички технически средства, апарати за откриване на теч и уреди за откриване на скрити течове. От изложеното до тук става ясно, че откриваане на скрит теч, не е лесна задача, дори при наличие на оборудване. Всички уреди и апарати за откриване и доказване на скрити течове имат своето приложение. Термографската камера, ултразвука и влагомера, както и всички други апарати за откриване на теч, не могат да се използват индивидуално и във всички ситуации. Всяка фирма за откриване и отстраняване на скрити течове трябва да има налични всички уреди и апарати за откриване на теч.

От описаните до тук уреди за откриване на теч, става ясно, че най-използван уред за откриване на теч е термокамерата. Апаратурата за откриване на скрити течове не е никак евтина, а не е и най-важната при откриване и диагностициране на теч. Термокамерите, трябва да се управляват от хора знаещи, не само устройството на камерата, а и да имат понятие от термодинамика и термография, както и да са изкарали специален курс по ТТ (диагностика буз разрушаване). Не на последно място отбелязваме и подчертаваме, че наличие на практичен опит и познания в сферата на водопровода, канализациите, хидроизолациите и други са важни и нужни при откриване на скрит теч.

 Разбира се своето място имат и радиографите. Радиографията е доста стар метод и се развива вече повече от 100 години. Радиографията е един от методите за безразрушителен контрол.

От всичко до тук става ясно, че апаратура за откриване на течове има много и най-различна, методи за откриване също, останалите неизвестни при откриването на течове ще разгледаме в нашият сайт.

Откриване на течове цени от 148,00 лева.