Термография на течове

Термография

ТермографияТермографията или инфрачервената термография е метод за визуализаация на даден обект изцяло чрез термолъчите, без наличие на светлина. Естествено светлината ( видимата част на светлината) не пречи на термографията и термографският анализ като цяло. Много фирми обясняват надълго и широко, че метода е нов и съвременен, но явно не са наясно, че термографията е открита и намира приложение от сър Уйлям Хершел още през далечната 1800 г. Хершел е бил астроном, които изработва сам своите телескопи и уреди за наблюдение и изчисляване на космическите тела. От времето на Хершел до сега термографията се развива, обогатява и усъвършенства. Приложението на термографията и термографският анализ е доста широко и мащабно. Термографските анализи и методи за контрол намират приложение в производството, военното дело, охраната, медицината, машиностроенето, контрол на важни технологични единици и системи, в строителството и още множество сфери на съвременният живот.

Ние от Гаматерм ООД използваме термографският анализ за откриване на течове, откриване на топлозагуби, откриване на кражба на топлоенергия, откриване на дефекти в жилищни сгради, дефекти в електро инсталации и съоръжения, както и откриване на дефекти в механични съоръжения и машини.

Основното приложение на нашите термографски камери е :

  • Термография на жилищни сгради – при саниране, загуба на топлина, поява на пукнатини, пропадания, обективно състояние на цялата сграда

  • Термография на техническо оборудване – при натоварени агрегати и възли в производствени цехове за откриване на претоварени зони и компоненти, както и износени такива

  • Термография на течове – при откриване на скрити течове на вода от водопроводи, канализация, покриви, бани, фуги, тераси и други.

Много хора гледат скептично на термографията, но при сблъскване с проблеми, които немогат да разрешат визуално добягват до метода. Метода е универсален и намира широко приложение.

Ние ви предлагаме професионален термографски анализ с термокамери на марката FLIR. Фирма Гаматерм ООД е сертифицирана в БАН под № 444. Фирмата разполага с обучен персонал апаратура за извършване на термография на скрити течове, радиография на течове и ултразвуково откриване на течове, сгради и съоръжения.

Цени на термография на Гаматерм ООД.