Теч от дограма

теч от дограмаТеч от дограма може да се получи при неправилен монтаж на дограмата, но също и при неправилно саниране (полагане на външна топлоизолация) около прозорци и врати. Теча от дограма се проявява при дъжд или след дъжд в зависимост от наклона и количеството на водата. Възможно е водата да се стича под дограмата, над дограмата или по страничната и част.

Теч от дограма

Обикновено при наличие на теч от дограма причините не се виждат с просто око, което прави поставянето и натрупването на силикон напълно излишно. Има редки случаи, в които теча е от самата дограма, но в почти 99% теча е около дограмата и светлият отвор. При навяване или по обилни валежи водата се стича по фасадата или моментно пръска около нея. Така водата стига до разстоянието между прозореца и отвора, преминава към монтажната пяна и прониква навътре.

Подобен род течове от дограма обикновено се получават след подмяната и. При самата подмяна дограмата не се подмазва и уплътнява, като се разчита за уплътнение единствено и само на полиуретана. Мястото на избиване на петната от теча от вътрешната страна са въпрос на наклон на дограмата и особености при валежа.

Откриване и отстраняване на теч от пвц дограма

При теч от пвц дограма се извършва визуален оглед. При липса на видими причини за теча се извършва термографско обследване на теча. Термографията на теча ще позволи точното локализиране на проблема и намиране на точният проблем. Намирането на теч от дограма при санирани сгради е малко по-сложно и трудно, особено при частична санировка. При тях откриването, както и отстраняването са много по-трудна задача.

Разбира се не са малко случайте на теч от друго място. Въпросният теч завишава нормите на влага в помещението. Това от своя страна води до конденз на влагата по прозореца. Конденза се получава само акоса изпълнение изискванията за кондензиране на влага нърху повърхност.  В такива случай също се налага откриване на причината за теча, които води до високата влажност. Не е изключено да е наличчие на термомост или недобро упътнение. 

Ние предлагаме откриване на скрити течове с термокамера, откриване на течове без къртене, намиране на ВиК течове, откриване на теч от покриви, теч от баня, теч от тераса, теч от парно и други скрити течове. Извършваме още отстраняване и ремонт на течове за София. 

Панелни блокове течове

Панелни блокове течове и отворени фуги, това са едни от малкото проблеми на панелните конструкции. Естествено относно здравината на тези съоръжения се водят легенди. Панелните блокове са изградени от множество панели, които имат помежду си фуги. Фугите в панелните жилища са вертикални и хоризонтални. Въпросните фуги на панелките се уплътняват със специална изолационна смес, която с течение на времето остарява и се напуква. Веднъж напукано уплътнението на фугите пада и създава предпоставки за течове.

Панелни блокове течове

Панелни блокове течове и фуги са директно свързани. Обикновено се смята че течовете в панелен блок произлизат от покривите на сградите. Това обаче съвсем не е така. Панелните конструкции нямат стряха, а по фасадите има множество фуги, които се отварят след амортизиране на пълнежа им. При дъжд с вятър или проливен дъждове, които мокрят фасадата се наблюдават и течове във вътрешността. Намирането на теч от панелен блок не е лесна задача, поради това че самите панели имат вътрешни фуги по които водата може да се предвижва.

Откриване на теч от панелен блок

панелни блокове течове Панелни блокове течове се откриват с помощта на термографията. Термография на течове или термография на сгради се налага при наличие на теч с неясен произход. Метода проследява състоянието на фугите и покрива, като улавя термичните аномалии в зоните намокрени от дъждовете или снеговете. При термография на течове в панелен блок се вижда и общото състояние на фугите, както и кои от тях трябва да бъдат ремонтирани.

При теч от панелен блок се работи по откриването му с термокамера. Термокамера и ли термографска камера е уред за откриване на течове чрез инфрачервени снимки и визуализация на обектите. Практикатга показва че водата веднъж попаднала във фугите между панелите може да се движи както надолу по вертикалните фуги, така и настрани по хоризонталата в зависимост от наклона на самата панела.

Откриване на теч от панелен блок

Теч от фуги на панелен блок се получава при остаряване на пълнежа межд панелите. Интересното е, че обикновено няма видим признак за теча. След откриване на причината за течовете се налага ремонт на дадените фуги (префугиране), като се възстановява хидроизолацията. Предлагаме откриване и отстраняване на скрити течове от панелни блокове.

Панелни блокове течове – откриване на течове с термокамера.

Теч от водопровод

теч от водопроводТеч от водопровод - откриване на скрит теч

Теч от водопровод е често срещана авария. Има ежедневни течове по външните улични водопроводи и вътрешните водопроводи на сградите. Откриването и отстраняването на теч от водопровод изисква умения, опит и практика, но също така и специални апаратури и уреди за откриване и локализиране на течове. За откриване на теч се използват най-различни уреди с различен принцип на работа. Характерните особености на теча и неговото местоположение определят и начина му на откриване.

Един от основните начини за откриване на течове е термографският анализ. Термографията е широко разпространен метод за откриване на течове, заедно с ултразвука и радиаграфията.

Ние разполагаме с термографски (инфрачервени) камери, радиографи, преобразуватели и влагомери. Предлагаме откриване и отстраняване на течове. Откриваме течове от водопровод, теч от канализация, теч от ВиК, теч от парно, теч от тръби, теч от сифон, теч от бани, теч от фуги, теч от тераси, теч от балкони, теч от съседи, теч от таван и теч от покриви.

Откриване на теч от водопровод

Откриване на теч от водопровод, до които няма визуален контакт се извършва с термокамера. Метода е точен и гарантира точно откриване на проблема, което намаля времето за ремонт и средствата за отстраняването. Термографският анализ намира широко приложение и в други сфери на производството и промишлеността, но това е друга сфера на приложение, различна от откриването на течове. Термографията на течове се занимава с откриването на мястото на теча, но открива и причината за теча, като се извършва проверка на обективното състояние на обекта, в случая ВиК инсталацията.

Цени за откриване на скрити течове в помещения с термокамера, без къртене и разбиване на обекта. Откриване на теч на вода с камера и друга апаратура:

  • Такса посещение на адрес за град София - 30 лв без ДДС

  • Такса на км извън София - 0,69 лв/км в двете посоки без ДДС

  • Цена за обследване на първото помещение (до 20 м2) - 110 лв без ДДС

  • Цена за обследване на всяко следващо помещение - 30 лв без ДДС

  • Цена за обследване на открити площи – 5,90 лв/м2 без ДДС

  • Цени за обследване на скатни покриви – 6,20 лв/м2 без ДДС

Ние предлагаме откриване на течове и отстраняване на течове.

Теч от фуги

Теч от фуги

теч от фуги Теч от фуги се наблюдава при амортизиране на фугиращият материал. Фуги има в баните, кухните, мокрите помещения, тоалетните и външни фуги по фасади, покриви и подземни гаражи. Фугите имат предназначение на свързващо звено в сградите. Те свързват различни части и елементи, които се движат. Идеята на фугите е да позволяват това движение, слягане и опъване на тези части (конструкция, покрития и други). Фугите трябва да се изчислят правилно, да се обработят правилно и с подходящият изолационен материал в зависимост от топлинните разширения и съответното напрежение. Фугите могат да се разделят на свързващи и поемащи движенията на определени равнини и маси.

Хидроизолацията на фугите е много важна и нейното качество зависи от използваният материал, правилното подбиране на материала и не на последно място подготовката на основата на фугата за нанасяне на хидроизолацията. Същото важи и за фугите в банята. Фугиращата смес трябва да проникне дълбоко и да изпълни цялото пространство на фугата, като залепне плътно към основата. Ако фугата се нанесе повърхностно и не е почистена основата в много кратък срок фугата се отлепя, деформира и губи своите хидроизолационни качества и свойства.

Теч от фугите в банята

Теч от фуга може да се получи при оронена фуга, недобре положена фуга, отлепена фуга, некачествен материал, както и непочистена основно при полагането на фугата.

Теча от фуги не се вижда с просто око. При теч от фуги се използват специални микровълнови датчици за проверка на влажността и термокамра за откриване на проблемните фуги и диагностика на теча.

Ние предлагаме откриване на теч от фуги и отстраняване на теч от фуги чрез префугиране.

Префугирането е сложен и трудоемък процес на изчистване на старата фуга, почистване на основата и полагане на новата фуга. Както отбелязахме по-горе, фуги има по терасите, по покривите, в баните, тоалетните и мокрите помещения и всяка неизправна фуга може да причини теч.

Префугиране на плочки за спиране на теч през фуги - с гаранция. 

Откриване на теч в баня от 148,00 лева 

 

Теч от сифон на баня

теч от сифон на баня Сифоните биват два основни вида,които могат да се разделят на много подвидове и класове. Това са сифони на мивки, вани, душ кабини, умивалници и подови сифони за отводняване на помещения. Без значение от вида на подовият сифон той може да предиизвика теч.

Теч от подов сифон на баня е доста често срещан проблем, което се отразява автоматично на тавана на банята при съседите под вас, а след известно време и на стените на вашата баня под форма на подутини и падане на замазката.

Сифоните протичат по две основни причини. Първата причина е амортизиране и корозия на сифона, като обикновено дъното на сифона се пробива, а в някои случай се отлепя, което води до пропускане на вода при къпане, която се просмуква в подовата замазка. Вторият по-нехарактерен, но не рядко срешан проблем е неправилно монтиран сифон. Неправилно монтираният сифон може да пропуска вода от снадката с тръбата или около самият сифон.

Откриване на теч от сифон на баня 

При теч от сифон на баня, които не е монтиран правилно се наблюдава теч от заустването и теч от фугата около капака на сифона.

Теча от сифона в банята не се вижда с просто око. Прицчината да не виждате теча е влагоустойчивите подови плочки, които не пропускат водата и влагата нагоре от замазката към помещението. Доста често се натъкваме на ремонтирани бани със сменени плоочки на пода, залепени върху старите плочки, без да се сменя сифона. Това е груба грешка, която освен теч от самият сифон предизвиква и теч от разтоянието между сифона и горният ред плочки.

Ние предлагаме откриване на теч от сифон на баня, смяна на сифон на баня и възтановяване на плочките около сифона. Теч от сифон на баня се открива с термокамера и друга апаратура за откриване на течове. Възможно е в определени случай теча от сифона да се открие на око или да се използва апаратура завидеонаблюдение на канали.