Теч от комшия

Теч от комшияКомшия и комшии е широко понятие за съседи. Всеки живеещ в жилищен блок или кооперация има комшии. С някои съседи отношенията са добри, с други не чак толкова.

При теч от комшията, обаче много често се стига до неразбирателство. Всеки съсед причинил теч на комшията си не иска да повярва, че теча е от него, а всеки който е наводнен смята, че причината е в най-близкият до него съсед. Някои съседи не допускат чужди хора и майстори в дома си и така затрудняват процеса по откриване на теча в комшията и неговото евентуално отстраняване.

Какво трябва да направите при теч от комшиата ви?

Диагностика на теч от комшия 

Първото нещо е да потърсите достъп до жилището на съседа ви, да извършите оглед и при видим теч да продължите с отстраняването по взаимна договореност. При липса на следи причиняващи теча при вас трябва да се обърнете към професионална фирма за откриване на течове. Такива фирми разполагат с апаратура за откриване на течове без къртене. След като откриете теча, може да поискате оферта за отстраняване от същата фирма или от друга фирма.

Проблемите при теч от съседи идват, когато съседа не иска да ви допусне в имота си. Тогава нещата са в друга последователност и трябва да си осигурите достъп по законов ред. Закона е предвидил права, задължения и наказания.

В закона за етажната собственост е казано следното :

Всеки съсед в етажната собственост се задължава да не причинява вреди на други обекти в сградата, както и да ебезщетят вредите, нанесени в други обекти на сградата.

На всички ни е ясно законите не се спазват с точност, а понякога и въобще. Важното при такива случай е да не се карате, да се опитате да решите спора дооброволно и при неуспех да уведомите общината, която от своя страна да издаде заповед за „ незабавно отстраняване на аварията“. Този вариянт не е добър за вас, понеже е много бавен и тромав, а обезшитенията трябва да ги търсите по съдебен ред.

Ние ви препоръчваме, винаги да си правите застраховка на жилището, както и да поддържате добри отношения със своите съседи и домоуправителя. Най-добрият вариант е да наемете фирма за поддръжка на етажната собственост.

Ние предлагаме откриване и отстраняване на теч от комшията.

Цени за откриване на течове с камера.