Теч от водопровод

теч от водопроводТеч от водопровод - откриване на скрит теч

Теч от водопровод е често срещана авария. Има ежедневни течове по външните улични водопроводи и вътрешните водопроводи на сградите. Откриването и отстраняването на теч от водопровод изисква умения, опит и практика, но също така и специални апаратури и уреди за откриване и локализиране на течове. За откриване на теч се използват най-различни уреди с различен принцип на работа. Характерните особености на теча и неговото местоположение определят и начина му на откриване.

Един от основните начини за откриване на течове е термографският анализ. Термографията е широко разпространен метод за откриване на течове, заедно с ултразвука и радиаграфията.

Ние разполагаме с термографски (инфрачервени) камери, радиографи, преобразуватели и влагомери. Предлагаме откриване и отстраняване на течове. Откриваме течове от водопровод, теч от канализация, теч от ВиК, теч от парно, теч от тръби, теч от сифон, теч от бани, теч от фуги, теч от тераси, теч от балкони, теч от съседи, теч от таван и теч от покриви.

Откриване на теч от водопровод

Откриване на теч от водопровод, до които няма визуален контакт се извършва с термокамера. Метода е точен и гарантира точно откриване на проблема, което намаля времето за ремонт и средствата за отстраняването. Термографският анализ намира широко приложение и в други сфери на производството и промишлеността, но това е друга сфера на приложение, различна от откриването на течове. Термографията на течове се занимава с откриването на мястото на теча, но открива и причината за теча, като се извършва проверка на обективното състояние на обекта, в случая ВиК инсталацията.

Цени за откриване на скрити течове в помещения с термокамера, без къртене и разбиване на обекта. Откриване на теч на вода с камера и друга апаратура:

  • Такса посещение на адрес за град София - 30 лв без ДДС

  • Такса на км извън София - 0,69 лв/км в двете посоки без ДДС

  • Цена за обследване на първото помещение (до 20 м2) - 110 лв без ДДС

  • Цена за обследване на всяко следващо помещение - 30 лв без ДДС

  • Цена за обследване на открити площи – 5,90 лв/м2 без ДДС

  • Цени за обследване на скатни покриви – 6,20 лв/м2 без ДДС

Ние предлагаме откриване на течове и отстраняване на течове.