Термография на течове

 

ТермографияТермографията или инфрачервената термография е метод за визуализаация на даден обект изцяло чрез термолъчите, без наличие на светлина. Естествено светлината ( видимата част на светлината) не пречи на термографията и термографският анализ като цяло.

Много фирми обясняват надълго и широко, че метода е нов и съвременен, но явно не са наясно, че термографията е открита и намира приложение от сър Уйлям Хершел още през далечната 1800 г. Хершел е бил астроном, които изработва сам своите телескопи и уреди за наблюдение и изчисляване на космическите тела.

От времето на Хершел до сега термографията се развива, обогатява и усъвършенства. Приложението на термографията и термографският анализ е доста широко и мащабно. Термографските анализи и методи за контрол намират приложение в производството, военното дело, охраната, медицината, машиностроенето, контрол на важни технологични единици и системи, в строителството и още множество сфери на съвременният живот.

Термография на течове 

Ние от Гаматерм ООД използваме термографският анализ за откриване на течове, откриване на топлозагуби, откриване на кражба на топлоенергия, откриване на дефекти в жилищни сгради, дефекти в електро инсталации и съоръжения, както и откриване на дефекти в механични съоръжения и машини.

Основното приложение на нашите термографски камери е :

  • Термография на жилищни сгради – при саниране, загуба на топлина, поява на пукнатини, пропадания, обективно състояние на цялата сграда

  • Термография на техническо оборудване – при натоварени агрегати и възли в производствени цехове за откриване на претоварени зони и компоненти, както и износени такива

  • Термография на течове – при откриване на скрити течове на вода от водопроводи, канализация, покриви, бани, фуги, тераси и други.

Много хора гледат скептично на термографията, но при сблъскване с проблеми, които немогат да разрешат визуално добягват до метода. Метода е универсален и намира широко приложение.

Ние ви предлагаме професионален термографски анализ с термокамери на марката FLIR. Фирма Гаматерм ООД е сертифицирана в БАН под № 444. Фирмата разполага с обучен персонал апаратура за извършване на термография на скрити течове, радиография на течове и ултразвуково откриване на течове, сгради и съоръжения.

Цени на термография на Гаматерм ООД.