Цени за откриване и отстраняване на течове

Ценова листа за откриване на скрити течове:

 • Обследване за теч на първо помещение до 18 м2- 148,00 лв
 • Обследване на всяко следващо помещение до 18 м2- 30,00 лв
 • Обследване на тераси, балкони и веранди до 12 м2- 290,00 лв
 • Обследване над обявената квадратура - 3,99 лв/м2
 • Обследване на покриви плоски - 4,95 лв/м2
 • Обследване на скатни покриви - 5,19 лв/м2
 • Обследване на фасади – по договаряне
 • Обследване на калкани –  по договаряне
 • Обследване на дограма – по договаряне
 • Обследване на обшивки на покриви - 3,90 лв/м
 • Посещение на адрес в рамките на града - 30,00 лв
 • консултаци и оглед 28,00

За клиентите желаещи констативен протокол или снимки цените са:

 • Издаване на констативен протокол за скрит теч - 95,00 лв/бр
 • Издаване на цветна снимка формат А4 - 9,60 лв/бр
 • Издаване на констативен протокол за липса на теч - 95,00 лв/бр
 • Отстраняване на теч-по оферта

Цените за отстраняването на теча се изготвят от специален отдел и се изпращат на клиента в писмена форма до 2 работни дни от датата на обследването.


При аварийни ситуации, издаването на офертата е с предимство и се получава до 2 часа.


Важно!!! Цените за откриване на течове не се променят. Те са обявени на сайта и са твърди. Гаматерм ООД работи по предварително обявени цени. Цените са с ДДС. Посещение в рамките на София - 30,00 лв. При пътуване извън градовете транспорта се заплаща таксата за посещение и по 0,99 лв/км в двете посоки с ДДС. При записване на часове за откриване на скрити течове се консултирайте с вашите съседи, те са важна част от откриването на скритият теч! 

Цена за откриване на теч от 148,00

Откриване на теч от Гаматерм