Откриване на теч с инфрачервена камера

Откриване на течове с инфрачервена камера

откриване на теч с инфрачервена камераОткриване на течове с инфрачрвена камера се налага при откриване на скрити течове с неясно местоположение. Такъв тип течове се открива най-добре с инфрачервена камера. Инфрачервената камера е наричана още термографска камера или термокамера. Инфрачервената камера работи като поглъща и визуализира инфрачервените лъчи от даденият обект ( предмет). За да сме по-точни трябва да изясним, че всеки обект излъчва инфрачервени лъчи до температура – 273 градуса по Целзий.

Абсолютната нула е много ниска температура и всички реални тела излъчват топлинни лъчи, което означава че всяко тяло може да бъде термографирано. Откриването на течове с инфрачервена камера, всъщност представлява намиране и локализиране на температурните аномалии в термограмата. Самата температурна аномалия е мястото на проблема, в случая теча или ВиК аварията.

Откриване на те с инфрачервена камера 

Понякога този метод носи изненади и подлъгва изпълнителите на термографията. Доста често се случва да се откроят сенки и изкуствено отразени светлини и топлини на термографията, което от своя страна може да подведе и излъжи всеки неопитен термограф.

При спазване на правилата за откриване на теч с камера, точността на метода е над 95%., като мястото на локализиране на аварията е достатъчно точно с цел да намали разходите по отстраняването на проблема.

Ние от Гаматерм ООД разполагаме с модерни и съвременни инфрачервени камери за откриване на скрити течове от всякакъв вид. Имаме налични ултразвукови преобразуватели, микровълнови датчици и влагомери. Откриваме и отстраняваме течове от тераса, теч от балкон, теч от покрив, теч от водопровод, теч от канал, теч от сифон, теч от фуги, теч от бани, теч от таван, теч от съседи и още много други видове скрити течове. Извършваме също отстраняване на течове с гаранция.

След направа на обследването за теч се изготвя констативен протокол.