Откриване на теч с ултразвук

Откриване на теч с ултразвук

Откриване на теч с ултразвук При течове на вода с неясен пройзход и локализация се налага използване на апаратура за тяхното откриване. Един от многото методи за откриване на течове е ултразвука. Откриване на теч с ултразвук е разпространено и се счита за един от основните начини за откриване на скрит теч. Какво е ултразвука и как работи?

Ултразвука е с по-голяма честота от горният праг на възможностите на човешкият слух. С ултразвук могат да се откриват течове от ВиК, теч от тръби, теч от канали, теч от сифони и всякакви водопроводни възли в една сграда. Естествено приложението на ултразвука не се изчепрпва само с откриването на течове, а намира много широко приложение в медицината, промишлеността и безразрушителният контрол и диагностика.

Ние предлагаме откриване на течове с ултразвук за София и страната. Извършваме откриване на течове в Бургас, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Монтана, Перник и Кюстендил.

Откриваме всички видове скрити течове, като предлагаме и тяхното отстраняване при желание на клиента. Откриваме теч с ултаразвук, без къртене.

Откриване на теч с ултразвук. Диагностика на скрит теч

Тук трябва да вметнем, че ултразвука, ултразвуковите естройства и преобразуватели не са опасни за човешкото здраве и не представляват заплаха за имуществото при откриване на течове. Всъщност откриването на теч с ултразвук не е свързано със създаване на звук с определена чистота, а улавянето на такъв звук. Целта на ултразвуковото откриване на течове е да се уловят честотите над горната граница на човешкото ухо, като се усилят. Това води до насочване към мястото на аварията.

Естествено има и ултразвукови генератори, които се използват за създаване на ултразвуков лъч. Електродинамични източници произвеждат трептения с висока честота. Такива източници са пластинки от кварц и други природни кристали, които насочват вълните, което също е безопасно.

Откриване на теч с ултразвук не е универсален метод и не може да открива скрити течове при всякакви условия, както и течове от всакякъв вид. Използва се предимно при течове от тръби с високо налягане.

Нашата фирма предлага и откриване на скрит теч с термокамера, както и други термографски способи.

Откриване на теч под земята, откриване на теч от водопровод външен, обследване на  течове по ВиК - това е силата на намирането на теч с ултрзвк. За намиране на вътешни течове в сградните ВиК инсталации метода не е подходящ. 

Откриване на теч София от 148,00 лева и отстраняване на течове София с гаранция.