Откриване на теч с апаратура

Откриване на теч с апаратура

Откриване на теч с апаратураПри наличие на влажни петна, мухъл, прекалено висока обща влажност, ронене за замазка и шпакловка, както и неприятен конденз по прозорците е ясно, че се касае за теч. Най-неприятното в случая е не теча и последствията от него, а липсата на каквато и да е индикация, която да ви насочи за мястото на проблема. Така очертана ситуацията е меко казано неприятна, както за вас така и за съседите ви, понеже влагата се разраства и се движи.

За да решите правилно въпроса с теча е необходима специализирана фирма за откриване на течове и специална апаратура. Откриване на теч с апаратура се налага предимно при скрити течове. С апаратура се откриват всякакъв вид течове: теч от таван, теч от сифон, теч от водопровод, теч от канализация, ВиК течове в сгради и на открито, теч от покриви, теч от тераса, теч от балкон,теч от баня, теч от съседи, теч от фуги и всякакви други течове.

Откриване на теч с термокамера 

При откриване на теч с апаратура е важен правилният избор на канкретен уред или група уреди за откриване на течове. Както знаем откриването на течове не е конкретна наука или разклонение на такава. Откриването на течове с апаратура е най-обикновенна диагностика на обекти без разрушаване, като всеки обект и всяка ситуация носи свойте характерни особености.

Какво представлява апаратурата за откриване на течове?

Апаратурата може да бъде от различно поколение и от различна търговска марка, което не е толкова важно за крайният резултат. Откриване на течове може да се извърши с влагомери, микровълнови датчици, термокамера, ултразвукови преобразуватели и излъчватели, газанализаторни устройства, земни микрофони, акустични уреди на различен принцип и още много друга апаратура, различна по начин и принцип на работа. Понякога, даже доста често се налага откриване на течове с няколко вида апаратура, като такива течове са вътрешните, сградни течове от ВиК, парно и други.

Фирма за откриване на течове с термокамера

Апаратурата с която сме открили теча има свойствата да запаметява данните от обследването, а по-новата апаратура и да ги обработва. Винаги на място, при откриването на теча става ясно от къде е проблема, като евентуално консататацията може да се документира и след обследването на база данни, съхранени от апаратурата.

Ние като фирма специализирана в откриване на течове разполагаме с модерна и съвременна апаратура за откриване на течове. Откриването на течове с апаратура се извършва от обучен и опитен персонал. Фирмата е сертифицирани и разполга с всички необходими документи, сертификати и разрешителни и модерни термографски камери на марката FLIR.

Откриване на теч с апаратура за София  от 148,00 лева