Откриване на теч от тераса

Теч от тераса Теч от тераса е най-сериозният теч, които е труден за откриване, а още по труден за отстраняване. При теч от тераса освен некачественото изпълнение на хидроизолацията на самата тераса се наблюдава ( при новото строителство) и основни грешки при проектирането и изграждането на сградата.

Така желаният просторен апартамент с открита тераса, може да се превърне в голям проблем и непристани течове под прозорците, около вратите към терасата, както и постоянни течове на долният етаж при съседите.

 

Откривне на теч от тераса

Теча от терасата може да е предизвикан от множество повреди и некачествена изработка. Некачествената изработка и конструктивните дефекти и недостатъци са ясни на всички, но ще разгледаме останалите причини. Основната причина е недобре положена хидроизолация под покритието (плочките на терасата), която пропуска водата, друга причина е изронване на фугите на покритието, отлепяне на плочките от замазката, пробиване и увреждане на каналите за отводняване, повреждане на сифоните и воронките и не на последно място е пропадане на замазката на терасата.

Пропадането на замазката е продиктувано от неправилното изграждане и води до промяна на наклона и отваряне на фуги в покритието. Защо пропада пода на терасата ви?

Причината е използване на неподходяща топлоизолация и неправилният и монтаж. На много места се използва стиропор, които подава под натиска на замазката , лепилото и плочките.

Спиране на теч от терса 

Причината за теч от тераса се открива с термокамера. Използването на друга апаратура за откриване на теч от тераса е невъзможно. Инфрачервената камера показва с точност мястото и проблема на терасата, но тук има много особености, които трябва да се спазят при самото откриване на теча. Терасата е външна площадка, която е изложена на атмосферните влияния – слънце, дъжд, сняг, влага и други. Всички тези влияния оказват пряко отношение при откриването на теча. Обследване на теч от тераса се извършва в сухо време, с нормална влажност и без преки слънчеви лъчи.

Ние предлагаме откриване на теч от тераса с инфрачервена камера за София и страната. Намиране на теч от горна тераса, течаща тераса. Извършваме още ремонт на течове и фугиране на външна тераса. 

Цени за откриване на теч от тераса и други видове течове вижте ТУК.