Откриване на теч от покрив

теч от покривОткриването на теч от покрив е трудна задача, като се има предвид многообразието на видовете покриви и тяхната изработка.

Покривите се делят на няколко основни вида.Най-разпространени са равните покриви, едноскатни покриви, двускатни покриви и многоскатни покриви. Напоследък често се изграждат и цилиндрични покриви, ъглови покриви или покриви от тип купол. Последните изброени покриви са характерни за емблематични сгради или храмови комплекси. Покривите могат да с дървена конструкция и керемиди, могат да са от стоманобетон, само бетон или стомана. Покритието може да е керемида, битум, мед, ламарина, дърво, само определен вид хидроизолация и дори слама.

Откриване на теч от покрив 

Общото между всички покриви е тяхното предназначение – покрива има за цел (основната цел) да защитава сградата от атмосферните влияния, като дъжд, сняг, слани, ветрове, преки слънчеви лъчи студове и жега. За да върши своето предназначение покрива трябва да е проектиран и изпълнен отлично. Въпреки всичко водата е един сериозен проблем за по-голяма част от покривите.

Причините за теч от покрива могат да бъдат много. Една от причините е конструктивна грешка и неправилно изпълнение на покривната конструкция, друга главна причина е неправилно положена хидроизолация или остаряла такава. Останалите причини са причинени от механични повреди и са видими, което определя лесното им отстраняване. Такива причини са счупени керемиди, наранена изолация или обшивка, обратни наклони със задържане на вода по повърхността и други подобни.

При наличие на теч, без видимо да се локализира такъв, се налага обследване на покрива за теч. Обследването на покрив за теч се извършва с термографска камера. При теч от покрив трябва да се има предвид, че водата протича на различни места от мястото на проблема. Това означава, че водата прониква от горното покритие на покрива под хидроизолацията и се движи в зависимост от наклона, докато достигне място лесно за преминаване към вътрешността на сградата.

Ремонт на покрив 

Доста често се случва потърпевши от теча от покрива да предприемат ремонт и то на мястото, където водата прониква към вътрешността. В почти всички подобни случай на ремонт водата продължава да тече от покрива. При теч от покрив изберете професионална фирма за откриване на течове с камера, което ще ви спести много нерви, пари за излишни и ненужни ремонти на покрива и щетите от теча.

Ние ви предлагаме откриване на теч от покрив с инфрачервена камера, както и отстраняване на теча. Тук трябва да отбележим, че не всеки теч има едно единствено место на навлизане на водата под хидроизолацията. Доста често попадаме на изцяло неправилно положена хидроизолация! Цената гарантира качеството.

Теч от покрив се открива с обследване на самият покрив и подпокривното пространство.

Предлагаме откриване и ремонт на течове за София и страната. Професионална фирма за за обследване на течове.