Информация

Сектора има за цел да предостави необходимата ви информация за термографията, като наука, както и нейното приложение. Далеч сме от мисълта, че ще успеем да поместим цялата информация в няколко статии, но искрено се надяваме да ви помогне в откриването и решението на вашият казус, както и да отговори на някои ваши въпроси за ктермографският анализ и неговото приложение. Сайта е насочен главно към приложение на термографията за откриване на скрити течове и общ термографски анализ на сгради ( топлоизолация, дограма, влага и други), но ще откриете също и много друга информация за термографски камери, приложения на термографията и начин на извършването и.

При наличие на въпроси, на които не намирате отговор, очакваме да се свържите с нас по телефон или електронна поща. Ще ви помогнем с удоволствие. Тук излагаме и нашите сертификати по Безразрушителен контрол и термография.

Сертификатпечат

Доклад от термография

Доклад от термовизия на теч това всъщност е констативен протокол или поне това трябва да бъде.  По стадарти и норми всеки обследван обект по метод за безразрушителен контрол трябва да има техническа спецификация и протокол. Откриването на теч се извършва с термография или ултразвук и е всъщност метод за безразрушителен контрол. Това налага изготвяне на доклад на разбираем за клиента език. В доклада от обследването се описват подробно поръчител, обект, вид проблем, какво е наблюдавано и как е видяно по време на обследването. Описват се аномалиите и евентуално стъпките за отремонтиране на проблема, довел до теча. Описват се и превантивни мерки за предотвратяване на подобни аварии за бъдище.

Доклад от термография 

Издаването на констативен протокол за откриване на скрит теч, не е задължително. Обследващото теча техническо лице разяснява на място на клиентите проблема и го показва нагледно. Констативният протокол е по желание на клиента, като издаване на констативен протокол (доклад от термовизия) с мястото на теча и препоръки за отстраняване се издава по искане на клиента. Обикновенно констативните протоколи се издават за да послужат пред съседи, фирми за отстраняване на проблема, съд, полиция, застрахователи и други инстанции изискващи официален документ с подпис и печат на фирмата за откриване на теч. В констативният протокол се записват присъстващите лица, обследващото лице, номерата и сертификатите на термографската камера и другите уреди за откриване на течове, както и № на лиценза на фирмата за откриване на теч и от коя институция е издаден.

Термография на скрит теч с констативен протокол протокол

В реални условия доклад от откриване на теч се издава, най-вече при проблеми между съседи или скрити течове от общи части, в зависимост от създалата се ситуация.

Издаваме два вида констативни протоколи, доклади от термовизия на скрит теч:

Първи вид за откриване на скрит теч и втори вид за липса на теч.

Вторият вид се поръчва често от съседи обвинени, че причиняват щети и наводнения на околните апартаменти. Към всеки протокол по желание на клиента може да се добави снимков материал.

Цена за откриване на скрити течове от 148 лв.

Цена за констативен протокол 88 лв. 

Цените са без ДДС