Теч от фуги

Теч от фуги

теч от фуги Теч от фуги се наблюдава при амортизиране на фугиращият материал. Фуги има в баните, кухните, мокрите помещения, тоалетните и външни фуги по фасади, покриви и подземни гаражи. Фугите имат предназначение на свързващо звено в сградите. Те свързват различни части и елементи, които се движат. Идеята на фугите е да позволяват това движение, слягане и опъване на тези части (конструкция, покрития и други). Фугите трябва да се изчислят правилно, да се обработят правилно и с подходящият изолационен материал в зависимост от топлинните разширения и съответното напрежение. Фугите могат да се разделят на свързващи и поемащи движенията на определени равнини и маси.

Хидроизолацията на фугите е много важна и нейното качество зависи от използваният материал, правилното подбиране на материала и не на последно място подготовката на основата на фугата за нанасяне на хидроизолацията. Същото важи и за фугите в банята. Фугиращата смес трябва да проникне дълбоко и да изпълни цялото пространство на фугата, като залепне плътно към основата. Ако фугата се нанесе повърхностно и не е почистена основата в много кратък срок фугата се отлепя, деформира и губи своите хидроизолационни качества и свойства.

Теч от фугите в банята

Теч от фуга може да се получи при оронена фуга, недобре положена фуга, отлепена фуга, некачествен материал, както и непочистена основно при полагането на фугата.

Теча от фуги не се вижда с просто око. При теч от фуги се използват специални микровълнови датчици за проверка на влажността и термокамра за откриване на проблемните фуги и диагностика на теча.

Ние предлагаме откриване на теч от фуги и отстраняване на теч от фуги чрез префугиране.

Префугирането е сложен и трудоемък процес на изчистване на старата фуга, почистване на основата и полагане на новата фуга. Както отбелязахме по-горе, фуги има по терасите, по покривите, в баните, тоалетните и мокрите помещения и всяка неизправна фуга може да причини теч.

Префугиране на плочки за спиране на теч през фуги - с гаранция. 

Откриване на теч в баня от 148,00 лева