Теч от тръбите на парното

Теч от тръбите на парното се получава доста често, особено в по-старите сгради.

 теч от тръбите на парнотоПарната инсталация е изградена от черни тръби по които циркулира топла вода от абонатната станция през радиаторите. Тръбите на парното са под налягане (освен при отворените отоплителни инсталации), което допълнително натоварва системата и с течение на времето се образува теч от тръбите на парното.

Течове от тръбите на парното се явяват най-вече на места, където тръбите преминават през стени, плочи, замазки или земята в мазетата. На такива места влагата е по-висока и тръбите корозират отвън и отвътре, което ускорява амортизацията на тръбите.

При пробив в тръбата на парното теча остава скрит за окото. Влагата се разпространява в замазката, а в най-добрият случай протича на долният етаж. При теч от тръбите на парното се извършва термография за точното локализиране на аварията.

Откриване на теч от  тръбте на парното с термокамера 

Откриването на течове от парно се извършва термокамера. Парната инсталация трябва да е в работен режим – да има топлоподаване. Теч от тръби на парно не се извършва в летният сезон при липса на циркулация и спряно топлоподаване.

След откриване на теч от тръбите на парното се преминава към отстраняване на теча, като най-често се налага смяна на повреденият участък от тръбите. Много рядко е възможно тръбите да се заварят и възстановят. При наличие на теч от тръби на парното ние препоръчваме тяхната смяна, понеже дори и качествена заварката деформира околните участъци и теча ще се завърне в същият участък още същият отоплителен сезон или най-късно на следващият.

При теч на тръби на парно в плочата ремонта може да се извърши и без къртене и разбиване. Достатъчно е да се отрежат тръбите и да прекарате нови тръби през тях. Демонтажа на парчетата от тръбите ще се извърши при цялостна подмяна на парната инсталация.

Понякога теча от парно може да продължи дълго, като се откроява само при увеличаване на налягането в системата, което не позволява откриването му при нормално работно налягане.