Панелни блокове течове

Панелни блокове течове и отворени фуги, това са едни от малкото проблеми на панелните конструкции. Естествено относно здравината на тези съоръжения се водят легенди. Панелните блокове са изградени от множество панели, които имат помежду си фуги. Фугите в панелните жилища са вертикални и хоризонтални. Въпросните фуги на панелките се уплътняват със специална изолационна смес, която с течение на времето остарява и се напуква. Веднъж напукано уплътнението на фугите пада и създава предпоставки за течове.

Панелни блокове течове

Панелни блокове течове и фуги са директно свързани. Обикновено се смята че течовете в панелен блок произлизат от покривите на сградите. Това обаче съвсем не е така. Панелните конструкции нямат стряха, а по фасадите има множество фуги, които се отварят след амортизиране на пълнежа им. При дъжд с вятър или проливен дъждове, които мокрят фасадата се наблюдават и течове във вътрешността. Намирането на теч от панелен блок не е лесна задача, поради това че самите панели имат вътрешни фуги по които водата може да се предвижва.

Откриване на теч от панелен блок

панелни блокове течове Панелни блокове течове се откриват с помощта на термографията. Термография на течове или термография на сгради се налага при наличие на теч с неясен произход. Метода проследява състоянието на фугите и покрива, като улавя термичните аномалии в зоните намокрени от дъждовете или снеговете. При термография на течове в панелен блок се вижда и общото състояние на фугите, както и кои от тях трябва да бъдат ремонтирани.

При теч от панелен блок се работи по откриването му с термокамера. Термокамера и ли термографска камера е уред за откриване на течове чрез инфрачервени снимки и визуализация на обектите. Практикатга показва че водата веднъж попаднала във фугите между панелите може да се движи както надолу по вертикалните фуги, така и настрани по хоризонталата в зависимост от наклона на самата панела.

Откриване на теч от панелен блок

Теч от фуги на панелен блок се получава при остаряване на пълнежа межд панелите. Интересното е, че обикновено няма видим признак за теча. След откриване на причината за течовете се налага ремонт на дадените фуги (префугиране), като се възстановява хидроизолацията. Предлагаме откриване и отстраняване на скрити течове от панелни блокове.

Панелни блокове течове – откриване на течове с термокамера.