Теч от канализация

теч от канализация Теч от канализация е доста често срещан проблем, особено при по-стари сгради и амортизирани ВиК инсталации и исистеми. Причините за възникване на теч от канализация са много и най-различни. Една от основните причини за течове от канал са запушен канал, неправилно изграден канал, канал с обратен наклон, неуплътнени снадки мужду тръбите, механично или химично увредени тръби на канализацията. Тези причини се срещат при некачествено строителство или преустроиство на канализацията.

Откриване на теч от канализация

Откриването на теч от канализация е трудна инициатива. Трудността на начинанието идва от това, че са необходими специални уреди за откриване на теч и то откриване на теч от тръби, които не ас под налягане. Липсата на налягане затруднява точната локализация на ВиК аварията.

При опит за откриване на теч от канал с просто око става ясно, че можем да открием само видимите щети по настилки и замазки от изтичането на вода. Канализацията в сградите може да се раздели на вертикална (ообща канализация ) и хоризонтални разводки и канали. Вертикалната каналидзация са ообщите щрангове, обикновено с диаметър ф 110 мм, в които се вливат тоалетните, мивките и подовите сифони с диаметър ф 50 мм.

Теч от канализация може да възникне при вертикалните и хоризонталните канали на сградите. Вертикалните канали често се измъкват и изсулват надолу, чупят се при падане на твърди предмети в тях ( при ремонт) или просто се запушват. Хоризонталните канали са основните причинители на течове от канализация.

Откриване на теч с термокамера и специални влагомери

Термокамерата очертава температурните аномалии и затова при откриване на теч от канали е необходимо да има достатъчно количество топла вода. Щетите от подобни течове са най-големи за етажа под мястото на теча, понеже водата прониква през технологичните отвори на плочата много по-лесно, отколкото се „качва“ по замазката и шпакловката на стените.

Ние разполагаме със специализирана апаратура за откриване на теч от канализация, като предлагаме и отстраняване на течове от ВиК. След извършване на ВиК ремонта можем да възтановим работната площадка както е била.

Цени за откриване на течове.