ВиК течове София

ВиК течове - опитни термографи в София

ВиК инсталациите са съвкупност от тръби за високо и ниско налягане - водопроводи и канали. Тръбите могат да бъдат от различен материал: тръби от метал, PVC, PPR, PET или друг материал като олово, чугун и каменинови тръби. Последните варианти се използват все по-рядко, но се срещат в по-старите сгради. 

Какво е ВиК течове?

ВиК течовете са свързани с разлив на вода извън предвидените за целта места. Теча може да е от водопроводната инсталация или канализационната система на дадена сграда или обект, без значение от материала на тръбата, налягането на водата, както и причината за появата на ВиК теча и неговите характеристики. Понякога има течове от водосборната инсталация или течове от подпочвени води. 

ВиК течовете имат различно естество, различна интензивност и характерни особености, но най-същественото помежду им е нанасяне на сериозни и трайни щети във вътрешността на сградата. Влагата от вътрешните ВиК течове се набива в замазки, плочи, тухли, шпакловки и други строителни материали и много трудно изсъхва, като в процеса на изсъхване се получават труднопоправими петна и видими белези на теч. Как се откривате ВиК течовете? С уред за откриване на течове, но това не е достатъчно. Трябва и препоръчана фирма за откриване на течове с лиценз и опит.

Откриване на ВиК течове София

Откриване на скрити ВиК течове София се извършва с апаратура за откриване на течове, като се спазят всички правила и норми за обследване на течове. Ако теча има периодичен характер е необходимо да се организира наблюдение и откриване на теча в момент на проява. При липса на проява откриването се затруднява.

ВиК течовете с малък дебит се откриват трудно, т.е не всеки ВиК теч е с видими щети. Понякога може да тече и напоява обилно с вода, без да избие никъде в продължение на месеци. Ако усетите завишена влажност, образуване на мухъл, плесен и тежък застоял въздух е добре да се огледате за скрит ВиК теч. Естествено оглед с просто око е безмислен, в противен случай да бяхте забелязали причината и самият проблем. 

Сигурен признак за теч е високият конденз по тръби, прозорци, порцелан, огледала и фаянсови плочки. Ако има налични подобни признаци, то със сигурност имате скрит ВиК теч и желателно да го потърсите по-скоро. Високата влажност в затворени помещения предизвиква образуване на болестотворни организми, които трудно се унищожават.

За откриване на ВиК течове София най-често се използва термографска апартура - термокамера за течове и специални влагомери. 

Откриване на течове с термокамера София

При откриванена скрити ВиК течове София се използва различна апаратра, но основната е термокамерата. Най-често се налага диагностика на теч в банята, откриване на теч от покрива и теч от съседите. Ние сме професионална фирма за откриване на течове и предлагаме комплексна услга и по отстраняане на течове София. Предлагаме и диагностика на теч в банята, откриване на течове с ултразвук.

Цена за откривне на скрити ВиК течове София от 148,00 лева.

ВиК течове